OPGELET!

Vanwege werkzaamheden tot eind 2024 geeft Google Maps aan dat onze straat is afgesloten, gelieve deze applicatie niet te volgen.

 

Adres: Veldkantstraat, 1850 Grimbergen

Neem afrit 7 Grimbergen op de ring 0 rondom Brussel.

Volg de Brusselsesteenweg tot aan het station (3de stoplichten)

Sla vervolgens rechts af op de Wolvertemsesteenweg tot aan de 2de verkeerslichten.

Sla dan links af in de bestemmingsstraat en na circa 800m vind u de ingang van de camping aan uw rechterzijde.

Er staan gele borden met vermelding “camping“ langsheen dit traject.

ATTENTION!

En raison de travaux jusqu’à fin 2024, Google Maps indique que notre rue est fermée, merci de ne pas suivre cette application.

Adresse: Veldkantstraat, 1850 Grimbergen

Prendre la sortie 7 Grimbergen sur le Ring 0 autour de Bruxelles.

Suivre la Brusselsesteenweg jusqu’à la gare (3ème feu)

Tourner ensuite à droite sur la Wolvertemsesteenweg jusqu’au 2ème feu de signalisation.

Tournez ensuite à gauche dans la rue de destination et, après environ 800 m, vous trouverez l’entrée du camping sur votre droite.

Le long de ce tronçon, des panneaux jaunes indiquent « camping ».