Huishoudelijk reglement van het kampeerterrein

COVID-19 Update (03/2022):

Het kampeerterrein is wederom geopend. Alle voorzieningen kunnen in gebruik worden genomen. Alle veiligheidsmaatregelen werden opgeheven.

1. Iedere kampeerder dient het politiereglement en het huishoudelijk reglement te lezen en er kennis van te hebben.

2. De kampeerder alsook de bezoekers zijn verplicht, op straf door de wet voorzien, zich bij hun aankomst aan te melden voor inschrijving. De kampeerder is eveneens verplicht melding te maken van zijn vertrek, zoniet wordt hij geacht de nacht op het kampeerterrein doorgebracht te hebben.

3. De eigenaar of huurder van tent, caravan of mobilhome is persoonlijk verantwoordelijk voor de inschrijving van hen die de nacht onder zijn dak doorbrengen.

4. De uitbater van het kampeerterrein, of zijn afgevaardigde, heeft steeds het recht toegang te weigeren tot zijn kampeerterrein aan gelijk wie.

5. Schade moet worden vergoed door wie ze veroorzaakt heeft. De ouders of zij die hen vervangen zijn steeds verantwoordelijk voor de gedragingen van hun kinderen. Alle gevaarlijke en/of hinderlijke spelen zijn verboden. Het bezit van wapens op het kampeerterrein is verboden.

6. Het te koop aanbieden van waren en/of dranken, evenals het verspreiden van drukwerk is verboden, tenzij mits de uitdrukkelijke toestemming van de uitbater.

7. Houding, kledij, gedragingen en/of meningsverschillen mogen geen aanstoot geven.

8. Alles wat de veiligheid, de hygiëne, de orde en de rust kan storen, is verboden. Vooral tijdens de nachtrust die om 22 uur ingaat en tot de volgende morgen 8 uur duurt. Eenieder zorgt er persoonlijk voor dat zijn radio of ander audio toestel niemand hindert.

9. De kampeerders staan in voor de orde en fatsoen alsmede voor de zindelijkheid in en rondom hun tent, caravan of mobilhome.

10. Het delven van putten en greppels rondom de kampeerinstallatie is ten strengste verboden.

11. In het sanitaire gebouw gedraagt de kampeerder zich derwijze dat hij de inrichtingen verlaat in de staat waarin hij ze ook graag aantreft. Het gebruik van hygiënisch papier is verplicht.

12. Alle vuilnis moet geworpen worden in de daartoe bestemde voorzieningen.

13. Geen kampeerder vertrekt vooraleer op zijn kampeerplaats alles netjes is opgeruimd.

14. Elke schade of ongeval wordt zonder verwijl ter kennis gebreacht van de uitbater of zijn afgevaardigde. De verbandkist bevindt zich in het onthaalkantoor. Blusapparaten staan in geval van nood steeds ter beschikking.

15. Huisdieren blijven ten allen tijde aangelijnd. De inenting tegen hondsdolheid is een wettelijke verplichting.

16. Eerbiedig de beplanting. Er mogen geen draden aan de bomen vastgebonden worden. Het drogen van linnen dient discreet te gebeuren.

17. Elke kampeerder dient de aangewezen plaats te aanvaarden voor het plaatsen van zijn installatie of voertuig.

18. De opgelegde snelheidsbeperkingen dienen gerespecteerd te worden.

19. Parkeren op de toegangswegen en de binnenwegen is verboden. 

OPGELET!

Vanwege werkzaamheden tot eind 2024 geeft Google Maps aan dat onze straat is afgesloten, gelieve deze applicatie niet te volgen.

 

Adres: Veldkantstraat, 1850 Grimbergen

Neem afrit 7 Grimbergen op de ring 0 rondom Brussel.

Volg de Brusselsesteenweg tot aan het station (3de stoplichten)

Sla vervolgens rechts af op de Wolvertemsesteenweg tot aan de 2de verkeerslichten.

Sla dan links af in de bestemmingsstraat en na circa 800m vind u de ingang van de camping aan uw rechterzijde.

Er staan gele borden met vermelding “camping“ langsheen dit traject.