Contact Camping Grimbergen

An International camping card and/or membership of a recognized camping club is a requirement!

OPGELET!

Vanwege werkzaamheden tot eind 2024 geeft Google Maps aan dat onze straat is afgesloten, gelieve deze applicatie niet te volgen.

 

Adres: Veldkantstraat, 1850 Grimbergen

Neem afrit 7 Grimbergen op de ring 0 rondom Brussel.

Volg de Brusselsesteenweg tot aan het station (3de stoplichten)

Sla vervolgens rechts af op de Wolvertemsesteenweg tot aan de 2de verkeerslichten.

Sla dan links af in de bestemmingsstraat en na circa 800m vind u de ingang van de camping aan uw rechterzijde.

Er staan gele borden met vermelding “camping“ langsheen dit traject.

ATTENTION!

Due to works until the end of 2024, Google Maps indicates that our street is closed, please do not follow this application.

Address: Veldkantstraat, 1850 Grimbergen

Take exit 7 Grimbergen on the Ring 0 around Brussels.

Follow the Brusselsesteenweg to the station (3rd traffic lights)

Turn right on Wolvertemsesteenweg until the 2nd traffic lights.

Turn left into Destination Street and after about 800m you will find the campsite entrance on your right.

There are yellow signs marked “camping” along this route.